Działania Fundacji w jak największym stopniu powinny być zbieżne ze starożytną Ideą Olimpizmu, czyli szlachetnej rywalizacji sportowców. Poprzez tak rozumiane idee olimpijskie fundacja chce się przyczynić do integracji społeczeństw i narodów, w szczególności grup znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Cele statutowe Fundacji:

  • Aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  • Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport.
  • Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.
  • Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego.
  • Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Placeholder image
Głównym celem Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu „Sport Life” jest promowanie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy kondycji polskiego sportu, niezależnie czy jest to sport zawodowy, amatorski, czy tylko sportowa rekreacja.