Sport Life
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu

Adres:
ul. Wybieg 24
00-788 Warszawa

tel. 500 034 169
biuro@sport-life.org.pl

Konto bankowe:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Halinowie
40 8019 1010 2004 0800 7456 0001

Głównym celem Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu „Sport Life” jest promowanie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy kondycji polskiego sportu, niezależnie czy jest to sport zawodowy, amatorski, czy tylko sportowa rekreacja.